paramount nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paramount nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paramount giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paramount.

Từ điển Anh Việt

 • paramount

  /'pærəmaunt/

  * tính từ

  tối cao

  paramount lady: nữ chúa

  paramount lord: quân vương

  tột bực, hết sức

  of paramount importance: hết sức quan trọng

  (+ to) hơn, cao hơn

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người nắm quyền tối cao

Từ điển Anh Anh - Wordnet