paprika nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paprika nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paprika giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paprika.

Từ điển Anh Việt

 • paprika

  /'pæprikə/

  * danh từ

  ớt cựa gà

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paprika

  * kinh tế

  ớt ngọt

Từ điển Anh Anh - Wordnet