pantograph nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pantograph nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pantograph giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pantograph.

Từ điển Anh Việt

 • pantograph

  /'pæntəgrɑ:f/

  * danh từ

  máy vẽ truyền

 • pantograph

  (máy tính) mãy vẽ truyền

  electronic p. máy vẽ truyền điện tử

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pantograph

  * kỹ thuật

  khung kẹp truyền dẫn

  khung lấy điện

  máy truyền tải điện

  máy vẽ truyền

  xây dựng:

  dụng cụ vẽ truyền

  máy truyền tải điện (của tầu điện)

  điện lạnh:

  khung truyền dẫn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pantograph

  mechanical device used to copy a figure or plan on a different scale