pantography nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pantography nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pantography giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pantography.

Từ điển Anh Việt

  • pantography

    * danh từ

    cách vẽ truyền