pantograph wearing strip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pantograph wearing strip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pantograph wearing strip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pantograph wearing strip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pantograph wearing strip

    * kỹ thuật

    dải mài mòn của cần vẹt