pacifier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pacifier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pacifier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pacifier.

Từ điển Anh Việt

 • pacifier

  /'pæsifaiə/

  * danh từ

  người bình định

  người làm yên, người làm nguôi

  người hoà giải

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) núm vú giả (cho trẻ em ngận)

Từ điển Anh Anh - Wordnet