onus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

onus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm onus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của onus.

Từ điển Anh Việt

  • onus

    /'ounəs/

    * danh từ

    nhiệm vụ, trách nhiệm

Từ điển Anh Anh - Wordnet