nuke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nuke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nuke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nuke.

Từ điển Anh Việt

  • nuke

    Xoá toàn bộ một thư mục hoặc toàn bộ đựa

Từ điển Anh Anh - Wordnet