negroid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negroid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negroid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negroid.

Từ điển Anh Việt

 • negroid

  /'ni:grɔid/ (Negroidal) /'ni:grɔidl/

  * tính từ

  (thuộc) người da đen

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • negroid

  characteristic of people traditionally classified as the Negro race

  negroid features

  Similar:

  black: a person with dark skin who comes from Africa (or whose ancestors came from Africa)

  Synonyms: Black person, blackamoor, Negro