blackamoor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blackamoor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blackamoor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blackamoor.

Từ điển Anh Việt

 • blackamoor

  /'blækəmuə/

  * danh từ

  người da đen

  người da ngâm đen

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blackamoor

  Similar:

  black: a person with dark skin who comes from Africa (or whose ancestors came from Africa)

  Synonyms: Black person, Negro, Negroid