negroidal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negroidal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negroidal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negroidal.

Từ điển Anh Việt

  • negroidal

    /'ni:grɔid/ (Negroidal) /'ni:grɔidl/

    * tính từ

    (thuộc) người da đen