naga nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

naga nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm naga giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của naga.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • naga

    Kamarupan languages spoken in northeastern India and western Burma

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).