nagasaki nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nagasaki nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nagasaki giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nagasaki.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • nagasaki

    a city in southern Japan on Kyushu; a leading port and shipbuilding center; on August 9, 1945 Nagasaki became the second populated area to receive an atomic bomb

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).