mule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mule.

Từ điển Anh Việt

 • mule

  /mju:l/

  * danh từ

  (động vật học) con la

  (nghĩa bóng) người cứng đầu cứng cổ, người ương bướng

  as obstinate (stubborn) as a mule: cứng đầu cứng cổ, ương bướng

  máy kéo sợi

  (động vật học) thú lai; (thực vật học) cây lai

  dép đế mỏng

  * nội động từ

  (như) mewl

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mule

  hybrid offspring of a male donkey and a female horse; usually sterile

  a slipper that has no fitting around the heel

  Synonyms: scuff