muletter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

muletter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm muletter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của muletter.

Từ điển Anh Việt

  • muletter

    * danh từ

    người dắt la