mourn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mourn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mourn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mourn.

Từ điển Anh Việt

 • mourn

  /mɔ:n/

  * nội động từ

  (+ for, over) than khóc, thương tiếc

  to mourn for (over) the dead: thương tiếc những người đã mất

  để tang

  * ngoại động từ

  khóc, thương tiếc, thương xót, xót xa

  to mourn the loss of one's mother: khóc mẹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mourn

  feel sadness

  She is mourning her dead child

  observe the customs of mourning after the death of a loved one