mortar lorry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mortar lorry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mortar lorry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mortar lorry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mortar lorry

  * kỹ thuật

  ô tô:

  ô tô chở vữa

  xây dựng:

  xe chở vữa