moonshine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moonshine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moonshine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moonshine.

Từ điển Anh Việt

 • moonshine

  /'mu:nʃain/

  * danh từ

  ánh trăng

  (nghĩa bóng) ảo tưởng, ảo mộng; chuyện tưởng tượng, chuyện vớ vẩn

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) rượu lậu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • moonshine

  whiskey illegally distilled from a corn mash

  Synonyms: bootleg, corn liquor

  distill (alcohol) illegally; produce moonshine

  Similar:

  moonlight: the light of the Moon

  moonlight is the smuggler's enemy

  the Moon was bright enough to read by

  Synonyms: Moon