mongrel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mongrel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mongrel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mongrel.

Từ điển Anh Việt

 • mongrel

  /'mʌɳgrəl/

  * danh từ

  chó lai

  người lai; vật lai; cây lai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mongrel

  Similar:

  bastard: derogatory term for a variation that is not genuine; something irregular or inferior or of dubious origin

  the architecture was a kind of bastard suggesting Gothic but not true Gothic

  cur: an inferior dog or one of mixed breed

  Synonyms: mutt