modulated wave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

modulated wave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm modulated wave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của modulated wave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • modulated wave

  * kỹ thuật

  chuyển điệu

  sóng biến điệu

  sóng đã điều biến

  toán & tin:

  sóng chuyển điệu

  điện lạnh:

  sóng được điều biến