milling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

milling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm milling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của milling.

Từ điển Anh Việt

 • milling

  /'miliɳ/

  * danh từ

  sự xay, sự nghiền, sự cán

  sự khía cạnh; sự làm gờ (đồng tiền)

  (từ lóng) sự giâ, sự đánh, sự tẩn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • milling

  * kỹ thuật

  cán

  nghiền

  phay

  sự làm giàu

  sự mài

  sự nghiền

  sự nghiền (quặng)

  sự nghiền vụn

  sự phay

  sự tuyển khoáng

  xay

  cơ khí & công trình:

  sinh phoi phay

  xây dựng:

  sự ngào

  toán & tin:

  sự ngọt ngào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • milling

  corrugated edge of a coin

  Similar:

  mill: move about in a confused manner

  Synonyms: mill about, mill around

  mill: grind with a mill

  mill grain

  mill: produce a ridge around the edge of

  mill a coin

  mill: roll out (metal) with a rolling machine