milling slide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

milling slide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm milling slide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của milling slide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • milling slide

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bàn dao máy phay