meadow spittlebug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meadow spittlebug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meadow spittlebug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meadow spittlebug.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • meadow spittlebug

    North American insect that severely damages grasses

    Synonyms: Philaenus spumarius

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).