maximum power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maximum power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maximum power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maximum power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • maximum power

    * kỹ thuật

    công suất ra cực đại

    điện:

    công suất ra đỉnh