mawkishness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mawkishness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mawkishness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mawkishness.

Từ điển Anh Việt

  • mawkishness

    /'mɔ:kiʃnis/

    * danh từ

    tính nhạt nhẽo; tính buồn nôn (mùi vị)

    (nghĩa bóng) tính uỷ mị, tính sướt mướt

Từ điển Anh Anh - Wordnet