maria meneghini callas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maria meneghini callas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maria meneghini callas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maria meneghini callas.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • maria meneghini callas

    Similar:

    callas: Greek coloratura soprano (born in the United States) known for her dramatic intensity in operatic roles (1923-1977)

    Synonyms: Maria Callas

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).