magnific nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magnific nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magnific giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magnific.

Từ điển Anh Việt

  • magnific

    /mæg'nifik/ (magnifical) /mæg'nifikəl/

    * tính từ

    (từ cổ,nghĩa cổ) lộng lẫy, tráng lệ, nguy nga, vĩ đại