locomotive boiler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

locomotive boiler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm locomotive boiler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của locomotive boiler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • locomotive boiler

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    nồi hơi đầu máy