lino nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lino nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lino giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lino.

Từ điển Anh Việt

  • lino

    * danh từ

    vải sơn lót sàn nhà

Từ điển Anh Anh - Wordnet