isolating transformer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isolating transformer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isolating transformer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isolating transformer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • isolating transformer

    * kỹ thuật

    máy biến áp cách ly