isolating switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isolating switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isolating switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isolating switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • isolating switch

  * kỹ thuật

  cầu dao cách ly

  công tắc ngắt

  điện:

  cầu dao ngắt