isdn terminal adapter circuit (itac) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isdn terminal adapter circuit (itac) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isdn terminal adapter circuit (itac) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isdn terminal adapter circuit (itac).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • isdn terminal adapter circuit (itac)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Mạch phối hợp thiết bị đầu cuối ISDN