inordinate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inordinate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inordinate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inordinate.

Từ điển Anh Việt

 • inordinate

  /in'ɔ:dinit/

  * tính từ

  quá mức, quá xá, quá quắt, quá chừng

  thất thường

  inordinate hours: giờ giấc thất thường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inordinate

  Similar:

  excessive: beyond normal limits

  excessive charges

  a book of inordinate length

  his dress stops just short of undue elegance

  unreasonable demands

  Synonyms: undue, unreasonable