igniter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

igniter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm igniter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của igniter.

Từ điển Anh Việt

 • igniter

  /ig'naitə/

  * danh từ

  người nhóm lửa, người đốt cháy

  mồi lửa; bộ phận đánh lửa (trong máy)

  ngòi nổ, kíp nổ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • igniter

  * kỹ thuật

  bộ đánh lửa

  bộ phận đánh lửa

  kíp nổ

  ngòi nổ

  mồi lửa

  toán & tin:

  cực mồi

  điện:

  điện cực đánh lửa

  điện cực mồi

  ô tô:

  IC đánh lửa

  điện tử & viễn thông:

  máy đánh lửa

  xây dựng:

  tắc te

  hóa học & vật liệu:

  thuốc mồi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • igniter

  a substance used to ignite or kindle a fire

  Synonyms: ignitor, lighter

  Similar:

  lighter: a device for lighting or igniting fuel or charges or fires

  do you have a light?

  Synonyms: light, ignitor