igniter plug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

igniter plug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm igniter plug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của igniter plug.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • igniter plug

  * kỹ thuật

  đánh lửa

  dây cháy

  mồi

  xây dựng:

  máy đốt mìn