guilt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

guilt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm guilt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của guilt.

Từ điển Anh Việt

 • guilt

  * danh từ

  điều sai quấy, tội lỗi

  sự phạm tội, sự có tội

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • guilt

  * kinh tế

  sự phạm tội

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tội lỗi

Từ điển Anh Anh - Wordnet