grinding conveyor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grinding conveyor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grinding conveyor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grinding conveyor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grinding conveyor

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    băng chuyền (để) mài