grinding chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grinding chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grinding chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grinding chamber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grinding chamber

    * kinh tế

    phòng nghiền