grandma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grandma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grandma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grandma.

Từ điển Anh Việt

 • grandma

  /'grænmɑ:/

  * danh từ

  uây oác['grænmə,mɑ:]

  * danh từ

  (thân mật) bà

Từ điển Anh Anh - Wordnet