grandmamma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grandmamma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grandmamma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grandmamma.

Từ điển Anh Việt

  • grandmamma

    /'grænmə,mɑ:/

    * danh từ

    (thân mật) bà