gradually varied flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gradually varied flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gradually varied flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gradually varied flow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gradually varied flow

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dòng biến đổi dần