glitter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glitter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glitter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glitter.

Từ điển Anh Việt

 • glitter

  /'glitə/

  * danh từ

  ánh sáng lấp lánh

  sự lộng lẫy; vẻ tráng lệ, vẻ rực rỡ

  * nội động từ

  lấp lánh

  stars glittering in the sky: các vì sao lấp lánh trên trời

  rực rỡ, chói lọi

  all is not gold that glitters

  (tục ngữ) chớ thấy sáng mà ngỡ là vàng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • glitter

  * kỹ thuật

  lấp lánh

Từ điển Anh Anh - Wordnet