gimp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gimp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gimp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gimp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gimp

    * kỹ thuật

    sợi bọc

    dệt may:

    dây nẹp viền

Từ điển Anh Anh - Wordnet