lameness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lameness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lameness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lameness.

Từ điển Anh Việt

 • lameness

  /'leimnis/

  * danh từ

  sự què quặt, sự đi khập khiễng

  tính không chỉnh, tính không thoả đáng (lý lẽ...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lameness

  disability of walking due to crippling of the legs or feet

  Synonyms: limping, gimp, gimpiness, gameness, claudication

  an imperfection or defectiveness

  a stylist noted for the lameness of his plots