gilbert nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gilbert nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gilbert giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gilbert.

Từ điển Anh Việt

  • gilbert

    /'gilbət/

    * danh từ

    (điện học) ginbe

  • gilbert

    (Tech) ginbe (đơn vị lực từ động)

Từ điển Anh Anh - Wordnet