george ii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

george ii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm george ii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của george ii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • george ii

    Similar:

    george: King of Great Britain and Elector of Hanover from 1727 to 1760 (1683-1760)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).