georgette nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

georgette nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm georgette giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của georgette.

Từ điển Anh Việt

  • georgette

    /dʤɔ:'dʤet/

    * danh từ

    nhiễu joocjet, kết joocjet

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • georgette

    a thin silk dress material