geared hoist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geared hoist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geared hoist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geared hoist.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geared hoist

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tời máy