garbage collector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

garbage collector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm garbage collector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của garbage collector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • garbage collector

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bộ dọn dữ liệu rác

  bộ gom dữ liệu hỏng

  bộ gom rác liệu

Từ điển Anh Anh - Wordnet