frances eliza hodgson burnett nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frances eliza hodgson burnett nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frances eliza hodgson burnett giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frances eliza hodgson burnett.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • frances eliza hodgson burnett

    Similar:

    burnett: United States writer (born in England) remembered for her novels for children (1849-1924)

    Synonyms: Frances Hodgson Burnett

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).